Co se učíme

V 19 třídách se vyučuje 190 - 200 žáků podle různých vzdělávacích programů:
Základní školy – pro děti, které mají problémy se začleňováním do větších kolektivů
Základní školy praktické – pro děti, kterým se daří zvládat redukované učivo základní školy
Základní školy speciální – pro děti, které mají specifické vzdělávací potřeby

Na základě individuálních plánů se daří zvládat vzdělání a úspěšně se připravit na další vzdělávání.    

Od 1. 9. 2010 se v naší škole vyučuje podle ŠVP č. j. 445/2010 základní škola, ŠVP č. j. 446/2010 základní škola praktická,  ŠVP č.j. 447/2010 Základní škola speciální a Přílohy č.1, platné od 1.9.2013 č.j.  445-2/2010.


© 2013 - 2019 ZŠ Tolerance - Mochovská | Fullhouse.cz

Twitter Facebook